ՀՀ ք․ Երևան, Խանջյան 19ա АРЭМ
+374 77 00 31 50
info@armenakan.am

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

Պաշտոնական կայք

Կուսակցության ղեկավար մարմիններն են`

1) Կուսակցության համագումարը,

2) Կուսակցության նախագահությունը,

3) Կուսակցության Կեդրոնական Մարմինը (այսուհետ` Կեդրոն):

4.4 Կուսակցության տարածքային ստորաբաժանումներն են`

1) Կուսակցության սկզբնական բջիջը խումբն է,

2) Կուսակցության տարածքային Շրջանակ: