ՀՀ ք․ Երևան, Խանջյան 19ա АРЭМ
+374 77 00 31 50
info@armenakan.am

Անդամագրվել

Պաշտոնական կայք

Միութիւն ի Փրկութիւն

Միացե՛ք մեզ
Հանուն վաղվա հզոր Հայաստանի

Կուսակցության անդամ կարող են լինել տասնութ տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները: Կուսակցությունն ունի անդամության երկու կարգ`
1)  գործող անդամներ,
2) Քաջալերող (օժանդակ) անդամներ:
Գործող անդամները ընդունում են կուսակցության կանոնադրությունն ու գաղափարա-խոսությունը և շարժվում դրանց համեմատ: Գործուն անդամների համար պարտադիր են կուսակցության որոշումները:
Քաջալերող (օժանդակ)  անդամները վճարում են անդամավճար և հնարավոր բոլոր միջոցներով օժանդակում են կուսակցության գաղափարների տարածմանը, ընտրություններում` հաղթանակին, առանց կուսակցության ընտրովի պաշտոններում ընտրելու կամ ընտրվելու իրավունքի:

Կուսակցության անդամ չեն կարող լինել`
1) օտարերկրյա քաղաքացիները,
2) քաղաքացիություն չունեցող անձինք` բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի,
3) այն անձինք, որոնք «Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան չեն կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ:

Մինչ անդամագրության հայտ ուղարկելը անցնելով հղումներով կարող եք ծանոթանալ Արմենական կուսակցության կանոնադրությանը և ծրագրին

  • Ո՞ր ոլորտում և ինչպե՞ս եք ցանկանում մասնակցել կուսակցության գործունեության։ Համառոտ ներկայացրեք Ձեր ցանկությունները․
  • Խնդրում ենք նշել, թե որտեղ եք սովորել, ինչ մասնագիտություն ունեք, ինչպիսի մասնագիտական վերապատրաստումների եք մասնակցել, որտեղ եք աշխատում և աշխատանքային ի՞նչ փորձ ունեք։
  •