ՀՀ ք․ Երևան, Խանջյան 19ա АРЭМ
+374 77 00 31 50
info@armenakan.am

Դառնալ կամավոր

Պաշտոնական կայք

Կուսակցության աշխատանքներին կամավոր մասնակցել կարող են 16 տարին լրացած բոլոր ՀՀ քաղաքացիները, ինչպես նաև ազգությամբ հայ ոչ քաղաքացիները։ Կուսակցության կամավորների համար Կանոնադրությունից բխող պարտադիր պահանջներ և իրավաբանական հետևանքներ չեն կարող առաջանալ, բացառությամբ Կանոնադրությամբ և Համագումարի կողմից սահմանված դեպքերի։

Կուսակցության կամավորները մասնակցում են միջոցառումների կազմակերպչական աշխատանքներին, ոչ կոնֆիդենցիալ քննարկումների, սեմինարների, դասախոսությունների ինչպես նաև այլ ուսումնական ծրագրերի։

  • Ո՞ր ոլորտում և ինչպե՞ս եք ցանկանում մասնակցել կուսակցության գործունեության։ Համառոտ ներկայացրեք Ձեր ցանկությունները․
  • Խնդրում ենք նշել, թե որտեղ եք սովորել, ինչ մասնագիտություն ունեք, ինչպիսի մասնագիտական վերապատրաստումների եք մասնակցել, որտեղ եք աշխատում և աշխատանքային ի՞նչ փորձ ունեք։
  •